Eeva majandustarkvara

Majandustarkvara

E E V A

Eetasoftilt


Üüriarvestus.

 

 

"Eeva" üüriarvestus jaotab summasid võrdeliselt erinevate pindalade, näite jm. tunnuste järgi.  Üüriarvestusest toimub makseteatiste ja arvete moodustamine dokumentide mooduli alla.

 

 Kasutamisvaldkonnad:

 

 • Korteriühistutes makseteatiste moodustamine
 • Soojusenergia arvete moodustamine
 • Veevarustuse arvete moodustamine
 • Ühiselamutes makseteatiste moodustamine
 • Rentnikele arvete moodustamine

 

Võimalused:

 

 • Korterite arvestite näitude või tarbitud koguse sisestamine. Sisestada saab näidud, programm leiab näitude vahe, või siis koguse.
 • Korterite grupeerimine.
 • Grupi näitude jagamine võrdeliselt elanike arvuga, korteri pindalaga (kuni 3 erinevat pindala), näidu või koguse jagamine võrdselt korterite vahel.
 • Makseteatiste moodustamine vastavalt sisestatud näitudele või kogustele.
 • Kliendi varasema võla või ettemakse lisamine moodustatud teatistele.
 • Toodete ja teenuste juures on võimalik ära märkida, kas saadud tulu läheb antud kuu või eelmise kuu arvestusse.
 • Toodete ja teenuste hinna määramine vastavalt kliendi liigile. Näiteks võib ühe toote või teenuse hind olla üürnikul väiksem (suurem) kui rentnikul. Samuti on võimalik ära märkida, kas müüakse koos või ilma käbemaksuta.
 • Majadel võivad olla erinevad tariifid.
 • Tühjade pindade ajutine väljajätmine jaotamisest.
 • Tasumise jälgimine üüri liikide kaupa.
 • Viivise arvutus. Eelmise kuu viiviste lisamine arvele.