Eeva majandustarkvara

Majandustarkvara

E E V A

Eetasoftilt


Palk ja personal.

 

Palgaarvestuse väljunddokumentideks on:

Ühine palgaleht

Eraldi palgalehed igale inimesele

Palgalipikud

Palga koondtabelid

Palgakaardid

Üksikisiku tulumaksu õiendid

Maksudeklaratsioon

Palga saab konteerida vastavalt Teie poolt näidatud kirjeldusele.

Püsisummade tabelisse sisestate isikute palgad ja kinnipidamised. Selle alusel lisab programm vastavatesse väljamaksetesse need tasud juurde.

Puhkustasude arvutamisel sisestate puudumise perioodi ning vajadusel ka protsendi ja mittetasustatavate päevade arvu. Nende alusel leiab programm kuus makstava tasu, samuti arvestab neid ajapalga arvutamisel.

Palgakaardi trükk vabastab teid käsitsi isikute palgaarvestuse kaartide pidamisest.

Palgasüsteem sisaldab mitmeid mugavaid lahendusi, mis tEevad Teie töö oluliselt kiiremaks:

Palkade jm. perioodiliste summade automaatne arvestamine: palgad võivad muutuda kuu keskel.

Automaatsed kuu ümberarvestuse võimalused: palgad võivad muutuda tagantjärele.

Puhkuste jm. summade automaatne arvutamine kuupäevade järgi.

Palgasummade määramine valemite abil. Puhkustasu jm. summasid võib arvutada täpselt nii, nagu vaja.

Palgaarvestus ametikohtade järgi: isik võib olla erinevatel ametikohtadel, nende palku ja puhkuseid arvestatakse sõltumatult.

Tööpäevade ja töötundide jälgimine statistika jaoks.

Summade kirjelduse tabelis paiknevad üle 80 erineva palgasumma kirjeldused. Neid saab vajadusel lisada juurde või muuta.