Eeva majandustarkvara

Majandustarkvara

E E V A

Eetasoftilt


Pearaamat.

 

PEARAAMAT

Eeva pearaamatu alamsüsteem on programmi keskne osa, kuhu tulevad automaatselt teistest alamsüsteemidest moodustatud lausendid. Samuti saab sinna lisada lausendeid ka käsitsi.

Pearaamatut kasutatakse raamatupidamise, maksu- ja finantsaruannete saamiseks.

Graafilised väljundid lubavad analüüsida teie ettevõtte tegevust eriti ülevaatlikult.

Ostjate ja hankijate kontodel saab vaadata võlgnevusi, kas ettevõtete või arvete tasemel.

Eeva lubab koostada pearaamatut mitmes erinevas masinas ja siis lausendite tabelid kokku tuua ühte masinasse, kus tehakse teie firma tervikbilanss.

Valuutaarvestus

Pearaamatu kontod võivad olla ka erinevates rahaühikutes. Eeva võib moodustada kursimuutustest tulenevaid lausendeid.

Klassifikaatorid

Programm lubab arvestust pidada erinevat liiki klassifikaatorite lõikes. Klassifikaator kuulub mingi konto juurde ja teda võib vaadelda kui kontonumbri jätku. Igal klassifikaatoril on oma algsaldo, oma käibed, talle leitakse oma lõppsaldo. Klassifikaatorid annavad hea võimaluse analüüsida müüki, lepingute täitmist vms. Näiteks võib esimeseks klassifikaatori liigiks (objektiks) olla kauplused ja teiseks liigiks (subjektiks) isik, kes müüs. Kui müüja müüb erinevates kauplustes, saate kokkuvõtteid nii kaupluste kui ka müüjate lõikes.

Eelarve

Kontodele saab kehtestada eelarve ja jälgida eelarve täitmist.

Konsolideerimine

Programm sisaldab võimaluse erinevate ettevõtete bilansside ja kasumiaruande konsolideerimiseks. Ette saab anda osalusprotsendi. Kontserni sisekäive elimineeritakse automaatselt.

Finantsnäitajate analüüs

Finantsnäitajate aruanne toob võrdlevalt välja ettevõtte olulisemad näitajad. Seda saab kasutada tegevuse analüüsiks.

Valmis aruanded:

Päevaraamat

Pearaamat

Käibeandmikud kuupäevade, klientide, arvete, klassifikaatorite lõikes

Käibedeklaratsioon

Kasumiaruanne

Rahavood.

Bilanss