Eeva majandustarkvara

Majandustarkvara

E E V A

Eetasoftilt


Eeva versioonid.

 

Eeva lubab paljudel kasutajatel töötada ühiste andmetega. Samaaegselt saab näiteks arveid kirjutada mitu kasutajat.

Eeva mitme firma versioon lubab ühe programmi koopiaga teha mitme ettevõtte või sama ettevõtte erinevate osade raamatupidamist. Firmadele ühised andmed paiknevad ühiste andmete kataloogis. Igale firmale erilised andmed paiknevad selle firma kataloogis.

Eeva hajusversioonid lubavad programmi kasutada üheaegselt erinevatel arvutitel ja andmeid kas võrgu kaudu või andmekandjate abil viia ühest masinast teise. Üheaegselt võib infot sisestada ka samadesse alamsüsteemidesse. Näiteks võib arveid koostada paljudel masinatel ja siis teistest masinates koostatud dokumendid tuua kokku ühte või mitmesse masinasse.