Eeva majandustarkvara

Majandustarkvara

E E V A

Eetasoftilt

Dokumendid.

 

Alamsüsteem "Dokumendid" hõlmab müügi-ostureskontro ja mitmesugused raamatupidamise dokumendid.

Siin toimub dokumentide sisestamine, trükk, arvete, kassa-, panga- ja avansiraamatute trükk, infovahetus pangaga, arvete tasumise jälgimine, dokumentide konteerimine pearaamatusse.

Ostu-müügiarved. Ettemaksuarved. Kreeditarved.

Ostu-müügireskontro. Rahavoo ennustus.

Kassaorderid

Maksekorraldused

Avansiaruanded

Pangaprogrammide side: maksekorralduste ja välismaksekorralduste saatmine

Aruanded:

Arvelduste seis. Arvete tasumine.

Rahavoo prognoos

Intrastati aruanded, Intrastati kontroll

Lepingute koostamine ja trükk